Anonyymit Alkoholistit

On olemassa ratkaisu

Neuvoston toimintaraportti 2016–2017

Palveluneuvoston toimintaraportti valtuustokaudelta 2016–2017

Raportti sisältää PN:n asiat seuraavasti:
Toimintasuunnitelma 2016–17
Toimintakertomus 2016–17
Toimintasuunnitelma 2017–18

1.Jäsenet

VK19: ssa vahvistetun vaihtuvavuoroisten valinnan mukaiset luottamushenkilöt ovat toimineet Anonyymien Alkoholistien Palveluneuvostona.

Alueiden esittämät luottamushenkilöt: pj. Kari F, Nisse, Jukka P, Anna ja Esa H kokoukset 1 ja 2, koko maan luottamushenkilöt; Jukka, Arvo H ja Esko; ja ei-alkoholisti luottamushenkilöt: Rovasti Jaakko Simojoki  ja ylilääkäri Mauri Aalto. Esko ja Esa H eronneet kesken valtuustokauden, Esan tilalle pyydetty loppukaudeksi Nina.

                                                                                                                               

2. Toiminta

Toimintasuunnitelma 2016–17 

Uusi palveluneuvosto kokoontuu toukokuussa , heti Bill W ry:n vuosikokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen jälkeen, ensimmäiseen kokoukseensa ja kokoontuu sen jälkeen joka kuukausi valtuustokauden aikana paitsi kesä-heinäkuussa. Palveluneuvosto toimeenpanee valtuustokokouksen sille antamia toimintasuosituksia sekä valmistelee ja toteuttaa vastuulleen kuuluvia muita tehtäviä pysyvissä toimikunnissaan tai perustaa tarpeen mukaan muita toimikuntia tai työryhmiä. Neuvosto tekee  valtuustokaudelle yksityiskohtaisen käytännön toimintasuunnitelman. Tähän suunnitelmaan otetaan mukaan VK19:n antamat tehtävät, toimintasuositukset ja evästykset.

 

Toimintakertomus 2016–17

Palveluneuvosto on kokoontunut 8 kertaa. Kokouksissa puheenjohtajana on toiminut valtuustokaudelle palveluneuvoston puheenjohtajaksi valittu Kari F, Sihteerikseen PN on pyytänyt Olli T:n.

Kokouksissa on käsitelty pitkän aikavälin toimintasuunnitelmaa, kuultu toimikuntien katsaukset, käyty läpi saapunut posti. Toimistonhoitajan raportit on käyty läpi.

Tämän lisäksi palveluneuvoston jäsenet ovat kokoontuneet Bill W:n ystävät ry:n vuosikokoukseen sekä sen jälkeiseen kyseisen yhdistyksen hallituksen järjestäytymiskokoukseen.

Palveluneuvoston pitkän aikavälin suunnitelma:

1. Sisäisen tiedottamisen kehittäminen ja toimivuuden varmistaminen.

2. Yhteistyön parantaminen alkoholisteja työssään kohtaavien ammattilaisten kanssa.
3. Valtakunnallisen työpajatoiminnan kehittäminen.

Toimintasuunnitelma 2017–18

Palveluneuvosto myös pyrkii etsimään AA-toiminnan kehittämiseksi sellaisia keinoja, jotka voivat vaikuttaa liikkeen hyvinvointiin ja kasvuun. Neuvosto jatka ponnisteluja yllämainitun pitkän tähtäimen kolmikohtaisen toimintasuunnitelman parissa. 
Lisäksi neuvosto tekee tällekin valtuustokaudelle yksityiskohtaisen käytännön toimintasuunnitelman, joka toimii kokousten työjärjestysten ja muistioiden runkona.  

Palveluneuvosto pyrkii toteuttamaan AA:n perinteisiin ja käsitteisiin kirjattuja hengellisiä periaatteita kaikissa toimissaan sekä arvioi ja kehittää omaa toimintaansa suorittamalla säännöllistä itsetutkistelua.

Palveluneuvosto ja sen toimikunnat vastaavat palvelutoimiston toiminnasta ja noudattavat muutenkin Palveluoppaassa annettuja ohjeita.

Neuvoston tiedottaminen ja raportointi: VK 20 loppuraportti julkaistaan kotisivujen ilmoitustaululla

 

3. Toimikunnat

Toimintakertomus 2016–17

Pysyvät  toimikunnat  asioiden valmistelemista  ja  toteuttamista  varten: Menettelytapa-, Nimeämis-, Kirjallisuus-, Valtuusto-, Tiedotus- ja Yhteistyötoimikunta.

Menettelytapatoimikunta ei ole kokoontunut.

Nimeämistoimikuntaan ovat kuuluneet jäseninä kaikki palveluneuvoston jäsenet. Kuhunkin muuhun viiteen palveluneuvoston toimikuntaan on kuulunut kaksi luottamushenkilöä ja niihin on kutsuttu jäseniä, joiden valinnan palveluneuvosto on vahvistanut ja, joille on määritelty palveluaika.

Toimikunnissa on käsitelty VK19:ssä palveluneuvoston valmisteltavaksi annettuja asioita ja palvelutoimiston päivittäiseen hoitoon liittyviä AA-asioita, sekä kunkin toimikunnan Palvelu-oppaassa määriteltyyn toimenkuvaan kuuluvia tehtäviä.

Selvä-lehti on siirretty osaksi Anonyymien Alkoholistien valtakunnallista toimintaa.

4. Tiedottaminen ja raportointi

Neuvosto käyttää tiedottamisessaan kotisivujen jäsenosiossa olevaa neuvoston ilmoitus-taulua, missä kaikki tiedotteet ja raportit ovat jäsenistön luettavissa.