Anonyymit Alkoholistit

On olemassa ratkaisu

Menettelytapatoimikunta

Menettelytapatoimikunta

Menettelytapatoimikunta valmistelee ja tarvittaessa ratkaisee menettelytapoihin liittyviä asioita valtuustokauden aikana.
Toimikunta pyrkii myös etsimään ja kehittämään sellaisia laajakantoisia menettelytapoja, mitkä voivat vaikuttaa koko toveriseuran hyvinvointiin ja kasvuun.
Toimikunta voi myös toimia neuvoston kertyneen palvelukokemuksen varastona ja tarvittaessa auttaa neuvoston ja sen muiden toimikuntien toimintatapojen kehittämisessä.
Toimikunnan puheenjohtajana toimii neuvoston istuva puheenjohtaja tai muu neuvoston keskuudestaan valitsema luottamushenkilö.
Toimikunta kutsuu jäsenikseen aina juuri kautensa päättäneet luottamushenkilöt ja muita kokeneita toveriseuran toiminnan ja menettelytapojen kehittämisestä kiinnostuneita
entisiä luottamushenkilöitä sekä mahdollisesti muita toimikunnan työskentelylle hyödyllisiä AA:n periaatteisiin perehtyneitä henkilöitä.