Anonyymit Alkoholistit

On olemassa ratkaisu

Palveluneuvosto

Palveluneuvosto (luottamushenkilöt)

Palveluneuvosto on valtuuston tärkein palveluelin, ja se on luonteeltaan pääasiallisesti hoitava. Lukuunottamatta päätöksiä, jotka koskevat menettelytapoja, taloudellisia kysymyksiä tai AA-perinnettä ja jotka voivat vakavasti vaikuttaa AA:han kokonaisuutena, palveluneuvostolla on täysi toimintavapaus AA:n palveluyhdistysten menettelytapojen ja liikeasioiden jokapäiväisessä hoitamisessa . . .” (lainaus Palveluvaltuuston Peruskirjasta)

AA:n luottamushenkilöt seuraavat kaikkea AA:n sisä- ja ulkopuolella tapahtuvaa, mikä voi vaikuttaa liikkeen hyvinvointiin ja kasvuun. Palveluvaltuuston Peruskirja (Palveluoppaan liite 2) kuitenkin korostaa, että heidän tehtävänsä on luonteeltaan pääasiallisesti hoitava. Koko liikkeen laajuisesta menettelytavasta päätettäessä he kääntyvät valtuustokokouksen puoleen, ja koska he itsekin ovat valtuustokokouksen jäseniä, he osallistuvat menettelytavan laatimiseen – mutta eivät palveluneuvostona vaan yksittäisinä valtuustokokouksen jäseninä.

Lisätietoa: ”Palveluopas 2010” sivut 44 – 50.